Kosten voorkomen

Vervoerders zijn verplicht vreemdelingen die aan de Nederlandse grens worden geweigerd, terug te vervoeren, ongeacht de grond voor de weigering. Doet de vervoerder dit niet, of te laat, dan kan de overheid eventuele kosten die hierdoor ontstaan op de vervoerder verhalen.

Controle vrachtwagen door Koninklijke Marechaussee
Beeld: ©DT&V

Niet alle redenen voor weigering van een vreemdeling aan de grens zijn door de vervoerder te voorzien en te beïnvloeden. Sommige echter wel. Bijvoorbeeld als de passagier:

  • Niet in het bezit is van geldige reisdocumenten;
  • In het bezit is van een vals/nagemaakt/vervalst reisdocument;
  • Niet in het bezit is van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning (algemeen);
  • In het bezit is van valse/vervalste overige documenten.

Wat kan de vervoerder doen?

De vervoerder kan zelf maatregelen nemen om de kans op bovenstaande gevallen zo klein mogelijk te maken. Opleiding, begeleiding en instructie van het grondpersoneel - of dat van een afhandelaar op de aanvoerende locatie(s) – is cruciaal. Actuele en adequate ondersteunende informatie over reisdocumenten en regelgeving over toegangsvoorwaarden tot Nederland - dan wel het Schengengebied - is hierbij onmisbaar.

Voor informatie en ondersteuning kan de vervoerder zich wenden tot:

  • De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het herkomstland van de vervoerder.
  • Het lokale netwerk van Immigration Liaison Officers.
    Op meerdere locaties verspreid over de wereld houden ILO’s van verschillende landen zich bezig met het voorkómen van illegale migratie. Ook Nederland heeft op diverse plekken ILO’s. Zij zijn beschikbaar voor advisering en training op het gebied van reisdocumenten, imposters, visumregelgeving en reizigersprofielen. Vraag informatie aan over de Nederlandse ILO’s.
  • Digitale vindplaatsen /archieven met informatie over reisdocumenten, zoals: DG Home Affairs van de Europese Commissie en Edison.