De terugvoerplicht

Vervoerders, zoals luchtvaartmaatschappijen en zeeschepen, zijn verplicht vreemdelingen die aan de Nederlandse grens worden geweigerd, terug te brengen naar een plaats buiten Nederland/het Schengengebied. Dit geldt ook voor vreemdelingen die binnen zes maanden na binnenkomst worden aangehouden met het oog op uitzetting.

De terugvoerplicht begint met een removal order. Dit houdt in dat de vervoerder de vreemdeling die hij naar Nederland heeft vervoerd, terug moet brengen naar de plaats van waaruit hij de reis begon, het land dat het reisdocument waarmee de vreemdeling heeft gereisd heeft afgegeven, óf ieder derde land waar zijn toelating is gewaarborgd. Zo nodig met een ander vervoermiddel dan gebruikt voor de heenreis. Doet de vervoerder dit niet of te laat, dan kan de overheid eventuele kosten die hierdoor ontstaan op de vervoerder verhalen.

Koninklijke Marechaussee medewerker achter balie
Beeld: ©DT&V

De terugvoerplicht geldt zowel voor luchtvaartmaatschappijen als voor vervoersondernemingen die actief zijn in de maritieme sector en over water vreemdelingen Nederland binnenvoeren.

Hier vindt u informatie over de werkwijze, de wettelijke kaders en de kosten die de vervoerder kan verwachten en contactgegevens van de Koninklijke Marechaussee voor nadere informatie.