Contact met de Koninklijke Marechaussee

Hebt u een vraag of opmerking over de terugvoerplicht? Neem dan contact op met de Koninklijke Marechaussee. De medewerkers van de marechaussee zetten uw vraag eventueel door naar de betreffende ketenpartner. Voor klachten geldt een aparte procedure, deze is beschreven onderaan deze pagina.

Voor meer informatie over de terugvoerplicht voor de maritieme sector kan de vervoerder terecht bij onderstaande maritieme buitengrenzen.
Voor vragen over de bij u in rekening gebrachte kosten kunt u een e-mail sturen naar DT&V.
 

Koninklijke Marechaussee algemeen

Telefoon:
Maandag - Vrijdag (09:00 - 17:00 uur) : 020 603 96 32
Zaterdag - Zondag (09:00 - 17:00 uur) : 020 603 85 69
Fax: 020 603 96 31
E-mail
 

Maritieme buitengrenzen

Rotterdam-Havens

Politie, eenheid Rotterdam
District Zeehavenpolitie, Basisteam Grens
Postadres: Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
Bezoekadres: Sint Jobsweg 6, 3024 EJ Rotterdam
Telefoon: 088 964 27 25 (24h)
Fax: 010 275 01 21
E-mail

Vakgroep grenstoezicht:

Amsterdam-IJmond, IJmuiden, Den Helder

Koninklijke Marechaussee brigade Noord-Holland
Postadres: Kanaalstraat 79, 1975 BB IJmuiden, MPC 51C
Bezoekadres: Kanaalstraat 79, 1975 BB IJmuiden
Telefoon: 025 556 67 00 (24h)
Fax: 025 556 67 55
E-mail

Harlingen, Delfzijl Koninklijke Marechaussee brigade Waddengebied

Postadres: MPC 31 L, Panserweg 9, 9974 SL Zoutkamp
Bezoekadres: Brigade Waddengebied, Panserweg 9, 9974 SL Zoutkamp
Telefoon: 059 540 66 00
Fax: 059 540 66 29
Telefoon locatie Leeuwarden: 058 267 82 00
Telefoon locatie Delfzijl: 059 668 68 00
Telefoon locatie Harlingen: 058 880 25 20

Scheveningen, Hoek van Holland/ Europoort, Dordrecht Koninklijke Marechaussee brigade Zuid-Holland

Postadres: Koninklijke Marechaussee Zuid-Holland, Postbus 12119, 3004 GC Rotterdam
Bezoekadres: Luchthaven Rotterdam-The Hague Airport, Rotterdam-Airportplein 3, 3045 AP Rotterdam (Bezoek melden op de 2e etage bij de informatiebalie. Legitimatie verplicht.)
Telefoon: 010 446 63 33

Moerdijk, Gent-Terneuzen, Vlissingen Koninklijke Marechaussee brigade Scheldestromen

Postadres: Sportlaan 8, 4631CR Hoogerheide
Bezoekadres: Buitenhoofd 3, 4531 PA Terneuzen
Telefoon: 0115 750 950
Fax: 0115 750 999
E-mail

Klachten

Hebt u een klacht die betrekking heeft op de terugvoerplicht door vervoerders? Deze ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk per post of via onderstaand faxnummer. Vermeld duidelijk dat het om een klacht gaat, evenals naam en het adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van de klacht en een handtekening van de indiener. Vermeld zo mogelijk ook uw telefoonnummer.

Stuur uw klacht naar

Koninklijke Marechaussee
District Schiphol
Brigade Vreemdelingen Zaken
Afdeling VI&A t.a.v. bureau Afhandeling Inadmissible
Betreft: Klacht
MPC 51 B
Postbus 7577
1118 ZH Schiphol
Fax: 020 603 96 31

Formele procedure

Voor schriftelijke klachten die aan bovenstaande vereisten voldoen is er een formele procedure. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.

Iemand die niet betrokken was bij datgene waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.

Zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen of de klacht kennelijk ongegrond is.

De klacht dient in principe binnen zes weken te zijn afgehandeld.