Kort thematisch ambtsbericht inzake het ne bis in idem-beginsel, buitenlandse strafvonnissen en privacywetgeving in Marokko

In dit kort thematisch ambtsbericht wordt ingegaan op de toepassing van het ne bis in idem-beginsel in Marokko, de erkenning van buitenlandse strafvonnissen door Marokko en privacywetgeving in Marokko, voor zover dit van belang is voor de uitvoeringspraktijk van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Dit ambtsbericht is deels een actualisering van de informatiebrief van 6 april 2010.