Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus

Vandaag zijn door het kabinet verdere maatregelen aangekondigd in de aanpak van het coronavirus. Ook op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. In deze brief informeer ik u over maatregelen die tot en met 6 april 2020 zijn of worden genomen rond de rechtspleging, de migratieketen en de ten uitvoerlegging van strafrechtelijke sancties.