Eén uit duizenden

Verhalen uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).