Kostenberekening voorbeeld 2

Betreft een situatie met meerdere aanvragen van reisdocumenten, strafdetentie en een toelatingsprocedure.