Privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens willen wij voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook vinden wij het belangrijk om jou als sollicitant of werknemer informatie te geven over:

  • De persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
  • De manier waarop wij dat doen;
  • De verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten Europa;
  • Hoe lang wij jouw gegevens bewaren en;
  • Hoe wij deze gegevens beveiligen;
  • Hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen.
  • Tot slot willen wij je laten weten bij wie je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.