M19A vrijheidsontnemende maatregel na asielaanvraag

Aan u is het besluit over de toegang tot Nederland in verband met uw aanvraag uitgesteld. Uw asielaanvraag zal worden behandeld in de grensprocedure. Gedurende de behandeling van uw aanvraag in de grensprocedure zult u verblijven in een detentiecentrum.