DTV adequate opvang amv Nederlands

Infographic adequate opvang amv

De doelgroep van deze infographic bestaat uit amv tot 18 jaar die een negatieve beschikking hebben gekregen van de IND op hun asielaanvraag. Een deel van de amv heeft behalve een negatieve beschikking ook al een terugkeerbesluit ontvangen. Dat wil zeggen dat de IND heeft besloten dat de amv kan terugkeren omdat er geschikte opvang is gevonden in het land van herkomst. Bij een ander deel gaat DTenV daar nog onderzoek naar doen op verzoek van de IND. Deze infographic geeft inzicht in het proces en de mogelijke uitkomsten.

DTV adequate opvang amv Nederlands