Handleiding projectadministratie OZV 2019

Handleiding Projectadministratie die hoort bij de Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019 (hierna Subsidieregeling OZV 2019).