Internationale samenwerking

Jan Willem is Senior Adviseur bij de Directie Internationale Aangelegenheden (DIA). Cruciaal onderdeel van zijn werk is het investeren in goede internationale relaties. Daarvoor onderhoudt hij actief contacten met buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen, autoriteiten en organisaties.

“We hebben te maken met veel verschillende aspecten en belangen, wat ons werk complex maakt. In overleg met de autoriteiten van het land van herkomst onderzoek ik de mogelijkheden om toch tot een succesvolle terugkeer met goede terugkeerafspraken te komen.” Bekijk deze video om te zien hoe Jan Willem daarbij te werk gaat.