Afghanistan

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging van Afghanistan geeft reisdocumenten af aan vreemdelingen die willen terugkeren naar Afghanistan. Als een Afghaanse vreemdeling wil terugkeren dan kan hij zelfstandig, met assistentie van de DT&V, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of een andere ondersteunende organisatie een laissez passer verkrijgen bij de diplomatieke vertegenwoordiging van Afghanistan. De diplomatieke vertegenwoordiging geeft er de voorkeur aan dat de vreemdeling via de ondersteunende organisatie wordt gepresenteerd.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk.

De mogelijkheid tot gedwongen terugkeer is gebaseerd op het met de Afghaanse autoriteiten en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (United Nations High Commissioner for Refugees of UNHCR) gesloten tripartite-Memorandum of Understanding (MoU) van 18 maart 2003.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Islamitische Republiek Afghanistan
Amaliastraat 16
2514 JC Den Haag
Tel: 070 437 87 71
Fax: 070 427 25 40
Ambassade van Afghanistan