Belarus (Wit-Rusland)

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.
 

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk.

Gedwongen terugkeer

De DT&V heeft contacten in het kader van terugkeer met de autoriteiten beperkt. Waar het terugkeerbelang dat vraagt, wordt op passende wijze doorgegaan worden met de actieve inzet op terugkeer. Waar nodig wordt contact gelegd met de Belarussische autoriteiten. Bijvoorbeeld bij vreemdelingen met zware criminele antecedenten en personen van wie een gevaar voor de nationale veiligheid uitgaat,

Dit betekent dat gedwongen terugkeer in beginsel mogelijk is, als er geldige reisdocumenten beschikbaar zijn. Zijn er geen geldige reisdocumenten beschikbaar? Dan is gedwongen vertrek in beginsel niet mogelijk.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Belarus
Groot Hertoginnelaan 26
2517 EG Den Haag
Tel: 070 363 15 66
Fax: 070 364 05 55
Ambassade van Belarus