Identiteitsdocumenten

Met deze documenten kunnen de Guinese autoriteiten de identiteit en/of nationaliteit van een vreemdeling onderzoeken en vaststellen.

Identiteitsdocumenten Guinee

  • Nationaal paspoort
  • Nationale identiteitskaart
  • Geboorteakte
  • Rijbewijs
  • Kiezerspas
  • Woonplaatsverklaring

Let op! Ook andere documenten kunnen worden gebruikt om de identiteit en/of nationaliteit te onderbouwen. Onder meer adresgegevens, schooldiploma's of lidmaatschappen van verenigingen kunnen aantonen dat iemand in het land heeft gewoond.