Guinee

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. Na vaststelling van de nationaliteit verstrekt de diplomatieke vertegenwoordiging laissez-passers voor zelfstandige en gedwongen terugkeer.

In 2013 hebben verschillende DT&V-missies naar Guinee plaatsgevonden. Tijdens deze missies is de geldigheid van het Memorandum of Understanding (MoU) uit 2009 bevestigd. Naast afspraken over re-integratie en opvang van teruggekeerde Guineese onderdanen, bevat het MoU ook praktische afspraken over het laissez-passer proces en terugkeer.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Guinee
Boulevard Auguste Reyers 108
1030  Brussel
België
Tel: +32 277 101 26
Fax: +32 276 260 36