Jemen

15c-beleid

Voor geheel Jemen geldt sinds 24 november 2016 een uitzonderlijke geweldssituatie als bedoeld in artikel 15, aanhef en onder c, van de EU-kwalificatierichtlijn nr. 2011/95. Dit betekent dat elke vreemdeling uit Jemen die een reëel risico loopt op een onmenselijke behandeling recht heeft op asielbescherming. Zie ook Paragraaf C7/16 Vreemdelingencirculaire 2000.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk.

Gedwongen terugkeer

Er vindt geen gedwongen terugkeer naar Jemen plaats.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Jemen
Scheveningseweg 68
2517 KX Den Haag
Tel: 070 365 39 36
Fax: 070 356 33 12
Ambassade van Jemen