Thematisch ambtsbericht Female Genitale Mutilation Liberia

In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie op het gebied van Female Genital Mutilation (FGM) in Liberia beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land. Het ambtsbericht beslaat de periode januari 2008 – mei 2009.