Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Liberia.

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een laissez-passer als de vluchtgegevens bekend zijn. De directie Internationale Aangelegenheden informeert hen ten minste tien werkdagen voor de vlucht.

De medewerker Laissez-Passer informeert de directeur van de Liberiaanse Immigratiedienst (BIN) en diens plaatsvervanger ten minste vijf werkdagen voor vertrek over de aankomst van de vreemdeling.

Op de dag van vertrek informeert de medewerker Laissez-Passer de directeur van de BIN of diens plaatsvervanger nogmaals telefonisch.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met een regievoerder Bijzonder Vertrek van de directie Internationale Aangelegenheden.