Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Marokko.

Informatieverplichting

De consulaten-generaal van Marokko verstrekken een laissez-passer als de vluchtgegevens bekend zijn.

  • Voor het Marokkaanse consulaat in Amsterdam geldt: De directie Internationale Aangelegenheden informeert hen minimaal twaalf werkdagen voor de vlucht.
  • Voor het Marokkaanse consulaat in Den Bosch, Rotterdam en Utrecht geldt: De directie Internationale Aangelegenheden informeert hen minimaal vijf werkdagen voor de vlucht.

Bijzonderheden

Er kunnen maximaal 2 personen per vlucht worden uitgezet.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.