Reisdocumenten

Terugkeren naar Mauritius kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Mauritius terug te keren met een geldig paspoort of een identiteitscertificaat.

Laissez-passer

De regievoerder voegt bij de laissez-passeropdracht de volgende stukken:

  • Aanvraag laissez passer (Frans).
  • Nationaliteitsverklaring (Frans).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.
 

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Bureau Boekingen.

Voorwaarden:

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
  • er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.