Niger

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk.

Gedwongen terugkeer

De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft contacten in het kader van terugkeer met de autoriteiten beperkt. Waar het terugkeerbelang dat vraagt, wordt op passende wijze doorgegaan met de actieve inzet op terugkeer. Bijvoorbeeld bij vreemdelingen met zware criminele antecedenten en personen van wie een gevaar voor de nationale veiligheid uitgaat. Daar waar nodig wordt contact gelegd met de Nigerese autoriteiten.

Dit betekent dat, indien geldige reisdocumenten beschikbaar zijn, gedwongen terugkeer in beginsel mogelijk is. Zijn er geen geldige reisdocumenten beschikbaar? Dan is gedwongen vertrek in beginsel niet mogelijk.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Niger
Avenue Franklin Roosevelt 78
1050  Brussel
België
Tel: +322 648 61 40
Tel: +322 648 59 60
Fax +322 648 27 84
Ambassade van de Republiek Niger