Rusland

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk.

Gedwongen terugkeer

De DT&V heeft contacten in het kader van terugkeer met de autoriteiten beperkt. Waar het terugkeerbelang dat vraagt, wordt op passende wijze doorgegaan met de actieve inzet op terugkeer. Bijvoorbeeld bij vreemdelingen met zware criminele antecedenten en personen van wie een gevaar voor de nationale veiligheid uitgaat. Daar waar nodig wordt contact gelegd met de Russische autoriteiten.

Dit betekent dat, indien geldige reisdocumenten beschikbaar zijn, gedwongen terugkeer in beginsel mogelijk is. Zijn er geen geldige reisdocumenten beschikbaar? Dan is gedwongen vertrek in beginsel niet mogelijk.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Russische Federatie
Scheveningseweg 2
2517 KT  Den Haag
Tel: 070 345 13 00
Tel: 070 346 88 88
Fax: 070 361 79 60
Ambassade van Rusland