Algemeen ambtsbericht Servië (exclusief Kosovo)

In dit algemene ambtsbericht wordt de situatie in Servië (exclusief Kosovo) beschreven voorzover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Servië en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekers uit Servië. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere algemene ambtsberichten over de situatie in de statenunie van Servië en Montenegro (Srbija i Crna Gora, afgekort SCG), laatstelijk van juli 2005. Hierbij is aangetekend dat, vanwege de opsplitsing van de SCG in juni 2006 in de afzonderlijke staten Servië en Montenegro, uitsluitend de situatie van Servië is weergegeven. Het algemene ambtsbericht beslaat de periode van juli 2005 tot en met oktober 2007.