Kort thematisch ambtsbericht inzake het “ne bis in idem”-beginsel, de erkenning van buitenlandse vonnissen en relevante privacy wetgeving in Suriname

In dit kort thematisch ambtsbericht wordt ingegaan op de toepassing van het ne bis in idem – beginsel in Suriname, de erkenning van buitenlandse vonnissen door Suriname en privacywetgeving in Suriname, voor zover dit van belang is voor de uitvoeringspraktijk van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).