Ondersteuning EU-burgers

In sommige gevallen komen EU-burgers (gemeenschapsonderdanen) in aanmerking voor vertrek- en herintegratieondersteuning. Deze vertrek- en herintegratieondersteuning wordt geboden door Stichting Barka via het project ‘Reconnection and Social Economy Centre project for EU citizens’. Het betreft een landelijk project waarbij de focus ligt op Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Tilburg, Arnhem en Nijmegen.

Barka Foundation
Beeld: ©Stichting Barka / Stichting Barka

EU-burgers komen in aanmerking voor vertrek- en herintegratieondersteuning als zij de intentie hadden om zich voor langere duur in Nederland te vestigen, niet over voldoende financiële middelen beschikken om op eigen gelegenheid uit Nederland te vertrekken en sociaal-maatschappelijke begeleiding nodig hebben bij hun terugkeer of herintegratie. Door hun feitelijke terugkeer te organiseren naar hun land van herkomst, wordt overlast in Nederland verminderd of voorkomen.

Iedere deelnemer die vertrekt uit Nederland, komt in aanmerking voor een ondersteuningsbijdrage van maximaal €35. Dit bedrag is bedoeld ter dekking van de eerste levensbehoeften tijdens de terugreis. De herintegratiekosten in het land van herkomst bedragen maximaal €1.000 per deelnemer.

Stichting Barka is een Poolse organisatie die in veel Europese landen actief met kwetsbare EU-onderdanen werkt. Ze helpen met opvang, werkbemiddeling en integratie via hun ‘Social Economy Centre’. Als deelnemers beter af zijn in hun land van herkomst legt Barka een ‘reconnection’ met familie of vrienden uit het thuisland en probeert de deelnemer zo een herstart te geven van zijn of haar toekomst.

Meer informatie

Stichting Barka
office@barkanl.org
https://www.barkanl.org/contact/
tel. (030) 268 92 42