Ondersteuning bij terugkeer

Vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, zijn zelf verantwoordelijk voor hun terugkeer. Mensen die zelfstandig willen terugkeren naar het land van herkomst kunnen hulp krijgen van DT&V en andere organisaties.