Ondersteuning bij terugkeer

Vreemdelingen die niet in Nederland mogen of willen blijven, zijn zelf verantwoordelijk voor hun terugkeer. Vreemdelingen die zelfstandig willen terugkeren kunnen hulp krijgen van diverse organisaties, waaronder IOM. In geval van gedwongen vertrek zijn de mogelijkheden voor herintegratieondersteuning beperkt.

Van zelfstandig vertrek (ook wel vrijwillige terugkeer genoemd) is sprake als een vreemdeling uit eigen beweging Nederland verlaat, zonder dat het vertrek door de Nederlandse overheid wordt afgedwongen (uitzetting).

De DT&V vindt het belangrijk dat vreemdelingen worden bewogen tot terugkeer, zich voorbereiden op zelfstandig vertrek en ondersteuning krijgen bij de herintegratie in het land van herkomst. Met dit doel subsidieert de DT&V terugkeerprojecten van IOM en ngo’s.