Stand van de uitvoering 2021

DT&V werkt al vijftien jaar aan de rechtmatige en respectvolle terugkeer van mensen die niet in Nederland mogen blijven. Zelfstandig als het kan, gedwongen als het moet. Op 10 juni heeft DT&V de eerste ‘Stand van de uitvoering’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin maakt DT&V de werkwijze, resultaten, knelpunten en dilemma’s van het werkveld inzichtelijk.

Voortaan maakt DT&V jaarlijks een Stand van de uitvoering. Hiermee wil DT&V bijdragen aan de discussie over het realiseren van onze maatschappelijke opgaven.