Handboek datakwaliteit

De kwaliteit van de data in onze systemen is belangrijk om ons werk goed te kunnen doen. DT&V wil erop kunnen vertrouwen dat gegevens kloppen en data betrouwbaar is. Om de betrouwbaarheid van data uit ISTV te waarborgen zijn diverse maatregelen genomen, zoals het formuleren van kwaliteitseisen die DT&V stelt aan de data, het invoeren van afspraken voor fiattering en het bedenken van een systematiek voor het uitvoeren van 1e, 2e en 3e lijncontroles. De maatregelen, normen en kaders voor datakwaliteit zijn verzameld in het Handboek datakwaliteit.