Asielaanvraag aan de buitengrens

Wanneer een vreemdeling asiel aanvraagt aan de buitengrens, wordt de asielaanvraag behandeld door de IND op Schiphol in de grensprocedure.

Bij een grensprocedure krijgt de vreemdeling op grond van artikel 6 van de Vreemdelingenwet een vrijheidsontnemende maatregel opgelegd. Dit geldt niet voor alleenstaande minderjarigen, gezinnen met minderjarige kinderen en voor vreemdelingen voor wie detentie onevenredig bezwarend is. Zij worden doorverwezen naar Ter Apel voor het indienen van een asielaanvraag.

De IND heeft in de grensprocedure maximaal vier weken om een beslissing te nemen op de asielaanvraag. Kan de aanvraag niet op bepaalde gronden afgewezen worden of is mogelijk sprake van een inwilliging, dan wordt de detentie opgeheven en wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op een Aanmeldcentrum. Bij afwijzing van de aanvraag wordt de detentie voortgezet en kan na afwijzing van de voorlopige voorziening of ongegrondverklaring van het beroep worden overgegaan tot terugkeer.

Zie ook de werkinstructie Grensprocedure op de site van de IND.