De Leidraad Terugkeer en Vertrek

Voor vreemdelingen die Nederland moeten verlaten, is terugkeer een ingrijpende gebeurtenis. Zij krijgen daarbij te maken met verschillende organisaties, die nauw samenwerken in de zogeheten vreemdelingenketen, ook wel migratieketen genoemd.

De Leidraad biedt een handelingskader waarbinnen de medewerkers van alle keten- en samenwerkingspartners gezamenlijk hun werk verrichten. Onder regie van de DT&V doen deze partijen al het mogelijke om vreemdelingen humaan en waardig terug te laten keren naar het land van herkomst of naar een ander land waar hun toelating is gewaarborgd.