Herhaalde of opvolgende asielaanvraag

Sinds juli 2019 moet de vreemdeling in persoon een herhaalde of opvolgende asielaanvraag indienen. Hierbij is hij zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van de herhaalde asielaanvraag (hasa) met het modelformulier M35-O.

De IND beoordeelt de aanvraag direct op volledigheid en AVIM neemt biometrische kenmerken af. Vanaf dat moment heeft de vreemdeling recht op opvang bij het COA. Als de aanvraag incompleet is, krijgt de vreemdeling een week voor herstel. Heeft de vreemdeling al vaker een herhaalde asielaanvraag ingediend, dan kan een hersteltermijn van vier uur worden toegekend.

Vult de vreemdeling de aanvraag niet aan, dan wordt de asielaanvraag buiten behandeling gesteld en eindigt het recht op opvang. Is de aanvraag compleet, dan wordt de aanvraag afgedaan in Ter Apel als er snel een ééndagstoets kan worden ingepland. Kan dat niet, dan plaatst COA de vreemdeling uit naar een azc in afwachting van de inhoudelijke behandeling. Overigens is het ook mogelijk dat de IND een hasa afdoet zonder gehoor, op basis van het ingevulde formulier M35-0 en evt. aanvullend aangeleverde documenten.
Bij bijzonderheden is er overleg tussen de ketenpartners. Daarbij kan de vertrekstrategie ook onderwerp van bespreking zijn.

De IND informeert de DT&V als de herhaalde- of opvolgende asielaanvraag is afgewezen, zodat het vertrektraject kan worden opgestart.