Last-minute aanvraag

DT&V meldt een geplande uitzetting of overdracht van een vreemdeling in bewaring met een asielverleden bij het Last Minute Aanvraagteam (LMA) van de IND. De IND hoort de vreemdeling dan zodra deze een asielwens kenbaar maakt.
 

Wanneer voldoende tijd resteert tot de uitzetting of overdracht, dan wordt de zaak behandeld in de algemene asielprocedure. Zo niet, dan is er alleen een gehoor en wordt daarna beoordeeld of de vreemdeling de uitkomst in Nederland mag afwachten. Is de conclusie dat de uitzetting of overdracht door kan gaan, dan wordt dit kenbaar gemaakt aan de vreemdeling en zijn gemachtigde. Gaat de geplande uitzetting of overdracht niet door, dan wordt de aanvraag alsnog afgehandeld vanuit bewaring.