Coronapandemie beïnvloedt terugkeercijfers

Staatssecretaris Broekers-Knol heeft op 8 januari de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de gevolgen van de coronacrisis op het migratiebeleid. In de Kamerbrief wordt onder meer ingegaan op de gevolgen van de coronapandemie voor de terugkeer van vreemdelingen.

 

De conclusie is dat de vertrekresultaten negatief worden beïnvloed door formele en ook praktische belemmeringen. Toch is er nog wel sprake van zicht op uitzetting en daarmee, als dat nodig mocht blijken te zijn, de mogelijkheid om een bewaringsmaatregel toe te passen.

Tot en met november 2020 zijn ongeveer 2.420 vreemdelingen zelfstandig vertrokken en 1.470 vreemdelingen gedwongen. Het aantal vreemdelingen dat zelfstandig zonder toezicht is vertrokken ligt tot en met november 2020 op 6.340. Daarnaast hebben sinds de hervatting van Dublinoverdrachten afgelopen zomer tot en met 29 november circa 600 Dublinoverdrachten plaatsgevonden, waarvan circa 370 gedwongen.

Prioriteit voor criminele vreemdelingen

De DT&V geeft bij het vertrek prioriteit aan de groep vreemdelingen in de strafrechtketen (zgn. VRIS’ers). Samen met de andere ketenpartners worden maximale inspanningen verricht om het vertrek van deze doelgroep te effectueren. Zo nodig worden bij het ontbreken van vluchten alternatieve mogelijkheden ingezet. Dit voorjaar zijn bijvoorbeeld Poolse overlastgevers teruggekeerd naar Polen over Duits grondgebied met speciale bussen van DJI.

Ondanks de beperkingen vanwege COVID-19 zijn er in 2020 tot en met november ca. 570 VRIS'ers gecontroleerd vertrokken en ca. 300 zelfstandig vertrokken zonder toezicht. Ter vergelijking: over heel 2019 zijn er ca. 970 VRIS-ers gecontroleerd vertrokken en ca. 260 zelfstandig zonder toezicht. In 2018 waren dit ca. 910 gecontroleerd vertrokken VRIS-ers en ca. 250 zelfstandig zonder toezicht. Tegelijkertijd zijn de instroomcijfers voor 2020 ook aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. In 2020 tot en met november zijn er ca. 940 VRIS-ers ingestroomd bij de DT&V, over geheel 2019 waren dit er ca. 1.430 en in 2018 1.450 vreemdelingen.

Dublinoverdrachten

De volledige brief die naar de Tweede Kamer is gezonden, is te lezen op de site van het het Rijk. Daar zijn ook maandelijks de kerncijfers asiel en migratie te vinden.  Actuele cijfers over de vreemdelingenketen zijn verder te vinden op de website data.overheid.nl.

Zie ook:
'Ondanks alle beperkingen verlopen de meeste overdrachten probleemloos'