DT&V doet pilot met herintegratieondersteuning bij zelfstandige terugkeer via ERRIN

Sinds 1 maart 2021 loopt een DT&V pilot waarbij geselecteerde regievoerders (GL’s, LVV en VBL) herintegratieondersteuning via Frontex het ERRIN-programma kunnen aanbieden aan vreemdelingen uit Bangladesh, Irak, Pakistan en Syrië, die zelfstandig willen terugkeren.

Per 1 juli 2022 wordt een deel van de ERRIN-herintegratieactiviteiten overgedragen aan het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex). Om dit mogelijk te maken werd het Frontex-mandaat in de Frontex-Verordening uitgebreid met ondersteuning van de lidstaten op het gebied van post-arrival (korte termijn) en post-return (lange termijn) activiteiten, oftewel herintegratieondersteuning. De DT&V is voornemens actief deel te nemen aan de Joint Reintegration Services (JRS) binnen het Frontex Reintegration Programme (FRP) . Ter voorbereiding hierop loopt sinds 1 maart 2021 een DT&V pilot. Hierbij kunnen regievoerders  op de gezinslocaties, vrijheidsbeperkende locaties en de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen herintegratieondersteuning aanbieden via het ERRIN-programma aan vreemdelingen uit Bangladesh, Irak, Pakistan en Syrië, die zelfstandig willen terugkeren. Deze pilot is de zogenaamde ERRIN pilot. Ook IOM Nederland en de Nederlandse stichtingen die een subsidierelatie met de DT&V hebben (OZV-projecten) kunnen gebruik maken van de dienstverleners uit het ERRIN-netwerk.

Voorstellen

Om beslagen ten ijs te komen en op 1 juli 2021 de dienstverlening van ERRIN vlekkeloos over te kunnen nemen, heeft Frontex de afgelopen maanden haar processen en strategie in gezamenlijkheid met Europese lidstaten en Schengen Geassocieerde Landen uitgewerkt. Op vrijdag 5 november 2021 is de eerste stap naar de definitieve overname genomen, met de zogeheten Call for Proposals for the establishment of Framework Partnership Agreements with reintegration partners. Tijdens deze eerste officiële uitvraag opent Frontex wereldwijd de deuren voor partnerorganisaties die ten behoeve van de Europese lidstaten en Schengen Geassocieerde Landen herintegratieondersteuning willen gaan aanbieden in geselecteerde 53 landen van herkomst. Organisaties die zichzelf in staat achten om terugkeerders van kwalitatieve ondersteuning te voorzien hebben tot 17 december 2021 de tijd om hun voorstellen in te dienen.

Na beoordeling  van alle ingediende voorstellen stelt Frontex vervolgens een Framework Partnership Agreement op met alle geschikt bevonden organisaties voor de duur van 4 jaar. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat Frontex een grote poule van herintegratiepartners tot zijn beschikking heeft. Na deze eerste selectie zal Frontex een tweede ronde openstellen, waar de partnerorganisaties met het voornoemde Agreement de kans krijgen om per land van herkomst aan te geven welke diensten zij daar kunnen aanbieden en op welke manier zij de gevraagde kwaliteit en expertise kunnen leveren. Frontex zal de partnerorganisaties, die door deze twee rondes zijn gekomen en als beste zijn bevonden een Specific Agreement per land van herkomst gunnen. Deze organisaties zullen uiteindelijk het netwerk gaan vormen van het FRP waar Nederland, de overige Europese lidstaten en Schengen Geassocieerde Landen gebruik van kunnen maken voor het verstrekken van herintegratieondersteuning aan terugkeerders na aankomst in het land van herkomst.

Hoewel de eerste invulling van de Frontex JRS in consultatie met de Europese lidstaten en Schengen Geassocieerde Landen is gedaan, zal de DT&V deze Call verder inhoudelijk bestuderen en analyseren om te bepalen hoe dit nieuwe initiatief het beste voor DT&V kan worden ingezet.