Vrijheidsbeperkende locatie

Vreemdelingen die Nederland moeten verlaten, omdat het recht op verblijf en/of opvang is verstreken, kunnen worden overgeplaatst naar een vrijheidsbeperkende locatie (VBL). Voorwaarde is dat er zicht is op terugkeer binnen twaalf weken.

Vreemdelingen verblijven in de VBL op grond van een vrijheidsbeperkende maatregel (op basis van artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000). Deze wordt opgelegd door de DT&V. Vreemdelingen in een VBL mogen de locatie verlaten, maar zijn verplicht binnen de grenzen van de gemeente te blijven. De vreemdeling verblijft in beginsel maximaal twaalf weken op de locatie, waar verder aan de terugkeer wordt gewerkt.

Een vrouw zit in een vrijheidsbeperkende locatie
Beeld: ©Dienst Terugkeer en Vertrek

Nadruk op vertrek

Tijdens het verblijf op de VBL blijft de vreemdeling zelf verantwoordelijk voor zijn vertrek uit Nederland. De DT&V ondersteunt hem hierbij, maar neemt niet de verantwoordelijkheid over. Zo snel mogelijk na aankomst op de VBL voert een regievoerder van de DT&V gesprekken met de vreemdeling. De vreemdeling en de regievoerder bespreken eventuele belemmeringen en opties die de vreemdeling heeft bij het organiseren van zijn vertrek uit Nederland. Er worden concrete afspraken gemaakt over de acties die de vreemdeling moet ondernemen om het vertrek te organiseren.