Nieuwe DT&V-video over Bijzonder Vertrek

Terugkeer is een complex werkveld. In verschillende video’s vertellen medewerkers van de DT&V over hun werk. De nieuwste video gaat over het werk van de regievoerder Bijzonder Vertrek.

De Regievoerder Bijzonder Vertrek is onderdeel van de Directie Internationale Aangelegenheden (DIA). De regievoerder Bijzonder Vertrek  geeft invullling aan internationale randvoorwaarden voor het vertrek van bijzondere categorieën vreemdelingen uit Nederland. Denk hierbij aan adequate opvang van minderjarigen, medische noodzakelijke voorzieningen voor patiënten, internationaal identiteitsonderzoek en het organiseren van charters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het brede internationale netwerk van de directie.   

Er is altijd sprake van maatwerk, en vaak is veel creativiteit nodig van de Regievoerder om de terugkeer zo goed mogelijk te organiseren. Doorgaans begeleidt de regievoerder Bijzonder Vertrek  de vreemdeling om deze, conform de gemaakte afspraken, in het land van bestemming goed over te dragen.

Naar de video

Zie ook:
Medische omstandigheden

Regievoerder Bijzonder Vertrek
Beeld: ©DT&V
Still uit de video over het werk van de regievoerder Bijzonder Vertrek