Medische omstandigheden

De gezondheidstoestand van de vreemdeling is uiteraard van belang bij het organiseren van het vertrek. Bij een vreemdeling kan op elk moment een medische situatie bestaan of ontstaan die begeleiding voorafgaand aan en tijdens de reis naar het land van herkomst noodzakelijk maakt. Denk bijvoorbeeld aan specifiek vervoer naar en op het vliegveld in Nederland, extra (been)ruimte in het vliegtuig en/of medische begeleiding door een (psychiatrisch) verpleegkundige, arts of specialist.

Artikel 64 van de Vreemdelingenwet verbiedt de uitzetting zolang het medisch gezien onverantwoord is om te reizen. Een beroep op artikel 64 levert geen rechtmatig verblijf (verblijfsvergunning) op, maar schort het vertrek op. Als een beroep op artikel 64 wordt gehonoreerd, krijgt de vreemdeling tijdelijk rechtmatig verblijf in Nederland. Dit verblijf duurt tot de medische omstandigheden zijn gewijzigd en de vreemdeling medisch gezien Nederland kan verlaten.

De DT&V richt zich voor advies over medische omstandigheden tot het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.