Terugkeerondersteuning voor niet-Oekraïners die Oekraïne zijn ontvlucht

Vanwege de oorlog zijn veel mensen Oekraïne ontvlucht. Hieronder zijn ook  mensen die (legaal) in Oekraïne verbleven, maar een andere nationaliteit hebben. In Nederland krijgen zij hulp van DT&V en IOM wanneer zij terug willen keren naar het land van herkomst of een ander land waar hun toegang is gewaarborgd.

Staatssecretaris van der Burg heeft op 30 maart jl. in een bredere Kamerbrief gecommuniceerd dat alle derdelanders uit Oekraïne die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming evenals derdelanders uit Oekraïne die niet vallen onder genoemde richtlijn, ongeacht nationaliteit, in aanmerking kunnen komen voor zowel basisvertrekondersteuning als herintegratieondersteuning. De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) verzorgen het vertrek voor deze doelgroep. Deze regeling speelt in op de behoefte van vluchtelingen die willen terugkeren en een toekomst willen opbouwen in het land van herkomst of een ander land waar hun toegang is geborgd.

Bemiddeling en financiële ondersteuning

De basisvertrekondersteuning bestaat onder andere uit bemiddeling bij het verkrijgen van vervangende reisdocumenten, voorlichting en advies en een vliegticket naar het land van herkomst. Ook is er zo nodig hulp mogelijk om deze mensen te helpen een goede start te maken in het land van herkomst, de zogenaamde herintegratieondersteuning. De herintegratieondersteuning bedraagt maximaal €1.800 euro per volwassene en €2.800 euro per minderjarig kind. Hiervan kan maximaal €300 cash worden verstrekt, de rest is in natura. Denk daarbij aan het financieren van huisvesting en scholing in het land van herkomst.

Meer informatie

Medewerkers van IOM bieden in samenwerking met DT&V informatie en voorlichting op diverse opvanglocaties. DT&V en IOM kunnen ook op verzoek van gemeenten langskomen. De mogelijkheden van vertrek, zijn verwerkt in de handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïne. Voor meer informatie en vragen over vrijwillige terugkeer is IOM tijdens kantooruren te bereiken via: +31 88 746 4466 of kijk op  www.iom-nederland.nl. DT&V is bereikbaar via info@dtv.minvenj.nl

Zie ook:

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

VreemdelingenVisie: wat krijgt een vreemdeling mee bij terugkeer?