Hulp bij terugkeer naar Oekraïne

Er zijn steeds meer Oekraïense vluchtelingen die terug willen naar Oekraïne. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) biedt namens de Nederlandse overheid ondersteuning aan Oekraïners die hierbij hulp vragen. Op deze pagina vindt u meer informatie.

De meeste Oekraïners die terug willen keren naar Oekraïne, regelen hun vertrek zelf. DT&V ondersteunt Oekraïners die graag hulp willen bij het organiseren van hun terugkeer. Bijvoorbeeld omdat zij geen geld hebben om een ticket te boeken, niet beschikken over de juiste reisdocumenten, mindervalide zijn of reizen met huisdieren. Als DT&V wordt ingeschakeld, duurt het in de regel minimaal een week voordat het vertrek is geregeld. De DT&V kan geen ondersteuning bieden bij tijdelijke terugkeer naar Oekraïne, zoals voor familiebezoek of om spullen op te halen.

Welke hulp biedt DT&V?

DT&V levert maatwerk en zoekt voor zover mogelijk aansluiting bij de specifieke hulpvraag. Meestal gaat het om vervoer naar een direct buurland van Oekraïne, zoals vluchten naar Warschau of Krakau in Polen. Van daaruit rijden er treinen en bussen naar Oekraïne. Lokale hulporganisaties in Polen kunnen helpen bij de doorreis. Deze kunnen voor hulp (bijvoorbeeld een overnachting) doorverwijzen naar hulpinstanties, zoals IOM Warschau. 

Hoe ziet de procedure eruit?

Wanneer iemand hulp vraagt bij DT&V, wordt eerst gekeken of alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Vervolgens neemt een medewerker (regievoerder) contact op om de mogelijkheden voor terugkeer te bespreken. Hierna kan de reis worden geboekt.

Bij de intake is aandacht voor de oorlogssituatie en de risico’s van terugkeer naar Oekraïne. De terugkeer naar Oekraïne moet immers een bewuste en vrijwillige keuze zijn. Om die reden vragen we ook om een verklaring te ondertekenen. Daarin geeft de persoon in kwestie aan vrijwillig te vertrekken en nog openstaande verblijfsprocedures in te trekken. Daarnaast vragen we aan de betrokkenen om zich uit te schrijven bij de gemeente.

Hoe vraagt u hulp aan?

Wie hulp wil om terug te keren naar Oekraïne, kan dit kenbaar maken door te mailen naar info@dtv.minvenj.nl

Beantwoord in deze mail de volgende vragen en voeg de gevraagde documenten bij:

  1. Volledige namen en BSN en/of V(reemdelingen)nummer.
  2. Adres van verblijf in Nederland en contactgegevens.
  3. De reden van terugkeer met een ondertekende verklaring dat u Nederland zelfstandig verlaat en eventuele lopende procedures bij de IND intrekt. Deze Verklaring vrijwillig vertrek uit Nederland kunt u downloaden op de site van de IND. NB: Mocht u nog vragen hebben over deze verklaring, dan kunt u dit later in het gesprek met ons bespreken.
  4. Een duidelijke foto of kopie van de reisdocumenten, of uw identiteitsdocumenten.
  5. Een uitdraai uit het BRP. Dit is het bewijs dat u heeft gekregen van uw inschrijving bij de gemeente.
  6. Uw reisdoel/bestemming in Oekraïne.
  7. Eventuele bijzonderheden voor de reis. Zit u bijvoorbeeld in een rolstoel, heeft u (medische) ondersteuning nodig of reist u met een huisdier?

U bespoedigt de verwerking van uw mail door deze op te stellen in het Engels of Nederlands, bijvoorbeeld met behulp van Google Translate.

We nemen binnen twee werkdagen na ontvangst van uw mail contact met u op. 

Zie ook;
Toenemend aantal hulpvragen Oekraïners | Nieuwsbericht | Dienst Terugkeer en Vertrek

Infographic beschikbaar voor gemeenten over terugkeer Oekraïense vluchtelingen | Nieuwsbericht | Dienst Terugkeer en Vertrek