Jubileumsymposium ‘Migration on the Move’ zet internationale samenwerking in het licht

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan hield de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) woensdag 9 november het symposium ‘Migration on the Move’. In het Louwman Museum in Den Haag volgden ruim 130 genodigden uit binnen- en buitenland een inspirerend programma over ontwikkelingen op het gebied van terugkeer.

Onder de deelnemers waren veel ambassadeurs en nationale en internationale partners uit de vreemdelingenketen. Zij werden welkom geheten door staatssecretaris Eric van der Burg. Hij complimenteerde de DT&V met de uitgebreide en indrukwekkende ervaring die de organisatie in de afgelopen 15 jaar heeft opgebouwd als professionele uitvoerder van  het terugkeerbeleid.

Van der Burg benadrukte dat een goed functionerend terugkeerbeleid onmisbaar is voor de migratieketen, zeker nu ons nationale asielstelsel onder druk staat. Tijdens het symposium kwam naar voren dat een partnerschapsbenadering hierbij belangrijk is. Nederland wil daarom nauw samenwerken met landen van vertrek, doorreis en bestemming.

Beeld: ©DT&V / DT&V
Een impressie van 'Migration on the Move 2022'.

Maatwerk

Mari Juritsch, terugkeercoördinator bij de Europese Commissie sinds maart van dit jaar, vervulde de rol van keynote speaker. Haar functie is nieuw en heeft tot doel terugkeerinitiatieven in en met Europese landen te coördineren. Juritsch benadrukte twee belangrijke doelen: het aantal vrijwillige terugkeerders vergroten en de kwaliteit van de ondersteuning aan de terugkeerders verbeteren.

Dat kan bijvoorbeeld door meer te investeren in terugkeerbegeleiding en diensten die re-integratie mogelijk maken en door in te spelen op de verschillende behoeften van individuen met maatwerk. In dit verband toonde ze interesse voor de werkwijze van de DT&V, waarbij één regievoerder verantwoordelijk is voor het hele vertrektraject van een vreemdeling.

Panelgesprek

Na de keynote speech waren er twee boeiende paneldiscussies met als thema’s internationale samenwerking bij het terugkeerproces en terugkeer op maat. In het panel zaten Mari Juritsch, Piras Alessandro Di Tolla, directeur European Centre for Returns Division bij Frontex, Monika Sie Dhian Ho, directeur van het Instituut Clingendael, en Ewald Riks, waarnemend algemeen directeur van de DT&V. Vanuit ieders eigen optiek kwamen nieuwe inzichten aan bod om migratie en mobiliteit met wederzijds voordeel te realiseren, bij voorkeur in Europees verband en in samenwerking met het bedrijfsleven.