Ook in 2024 subsidie beschikbaar voor projecten die zelfstandig vertrek ondersteunen

Met de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek 2023 (OZV 2023) financieren we als DT&V projecten die zelfstandige en duurzame terugkeer bevorderen van mensen die niet in Nederland mogen blijven. Hiermee willen we onrechtmatig verblijf in Nederland voorkomen of beëindigen. 

Voor 2024 heeft Staatssecretaris van JenV Eric van der Burg opnieuw een tijdvak ingesteld en een subsidieplafond opengesteld. Dit betekent dat ngo’s een subsidieaanvraag kunnen indienen van 1 februari tot en met 31 juli 2024 voor terugkeerprojecten die zich richten op vreemdelingen zonder verblijfsrecht in Nederland of vreemdelingen met een asielvergunning voor bepaalde tijd die toch graag terug willen keren. Organisaties die voor het eerst OZV-subsidie aanvragen, kunnen in aanmerking komen voor een maximale subside van €175.000 voor projecten met een maximale duur van twaalf maanden. 

Het totale subsidieplafond voor de huidige periode is ingesteld op € 2.700.000,-.
 

Meer informatie en de voorwaarden

Ondersteunt uw organisatie vreemdelingen bij hun vertrek uit Nederland? En helpt u deze mensen bij de herintegratie in het land van herkomst of een andere bestemming? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor deze financiële bijdrage. 

Meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV).
Op de pagina Ondersteuning bij herintegratie vindt u een overzicht van OZV-terugkeerprojecten die momenteel door ngo’s worden uitgevoerd.