Woo-verzoek indienen

Wilt u een Woo-verzoek indienen bij de DT&V? Dat kan via het formulier hieronder. Vul alle verplichte velden in het Nederlands in en klik op 'Ga verder'. Of dien een Woo-verzoek in per brief die u stuurt naar:

Dienst Terugkeer en Vertrek
T.a.v. Directie Strategisch Advies en Juridische zaken o.v.v. Woo-verzoek
Postbus 164
2501 CD  Den Haag

Meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek vindt u op de pagina 'Woo-verzoeken'. N.B.: Wilt u stukken uit een vertrekdossier opvragen? Richt u dan rechtstreeks tot ilc@dtv.minvenj.nl. Hier is geen Woo-verzoek voor nodig. Zie ook de alinea 'Dossiergebonden vragen' onder Contact.

Uw gegevens

*Verplichte velden

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Zie hier onze Privacyverklaring: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/privacy

Akkoordverklaring(verplicht)