Annex 9 van het Verdrag van Chicago

De ICAO (International Civil Aviation Organization, een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties) heeft regels opgesteld die betrekking hebben op het terugvervoeren van vreemdelingen door luchtvaartmaatschappijen. De regels zijn terug te vinden in Annex 9, hoofdstuk 5 behorend bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Verdrag van Chicago).