Inzetmatrix en rusttijden Koninklijke Marechaussee

Als de vreemdeling via de lucht wordt terugvervoerd, bepaalt de Koninklijke Marechaussee aan de hand van een risicoanalyse of de vreemdeling mogelijk een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. Is dat het geval, dan adviseert de marechaussee de vreemdeling geëescorteerd te vervoeren. Kosten van escortering door de marechaussee zijn voor rekening van de vervoerder.