Voorbeeld Aanwijzing terugvoerverplichting (M30) voor maritieme sector

Wanneer een vreemdeling aan de grens is geweigerd, ontvangt de vervoerder daarvan bericht van de ambtenaar die belast is met de grensbewaking (Zeehavenpolitie). Dit bericht bestaat uit een removal order of een aanwijzing terugvoerverplichting rederij (formulier M30).