Voorbeeld Annuleringsverzoek voor maritieme sector

Met een annuleringsverzoek laat de Koninklijke Marechaussee de vervoerder weten dat de juridische situatie van de vreemdeling veranderd is en deze op dit moment (nog) niet kan vertrekken.