Annuleringsverzoek

Met een annuleringsverzoek laat de Koninklijke Marechaussee de vervoerder weten dat de juridische situatie van de vreemdeling veranderd is en deze op dit moment (nog) niet kan vertrekken. Denk hierbij aan toelatingsaanvragen die het vertrek opschorten (zoals de aanvraag van een verblijfsvergunning), maar bijvoorbeeld ook verzet bij eerdere pogingen tot uitzetting.

Actie vervoerder

De vervoerder annuleert een eventueel reeds gemaakte boeking. Zodra de vreemdeling kan vertrekken krijgt de vervoerder daarvan bericht in een opvolgend boekingsverzoek.

Mogelijke volgende stap in het proces: