Geen kosten bij claim vervoerder

Als een vervoerder de brief ‘geen kosten bij claim vervoerder’ krijgt, betekent dit dat de Nederlandse staat geen kosten zal verhalen op de vervoerder die gemaakt zijn voor de in de brief genoemde vreemdeling.

Met de brief ‘geen kosten bij claim terugvoerplicht’ laat de Koninklijke Marechaussee de vervoerder weten dat de vervoerder binnen 48 uur na de in het boekingsverzoek vermelde gewenste terugvervoerdatum aan de terugvoerverplichting heeft voldaan zonder gebruik te maken van escortering door de marechaussee. Het is ook mogelijk dat de eerder opgelegde terugvoerplicht is vervallen, bijvoorbeeld omdat de vreemdeling een verblijfsvergunning heeft gekregen.

Met de brief geeft de marechaussee aan dat er geen kosten aan de vervoerder doorberekend worden. Hiermee is de zaak afgedaan.