Te verhalen kosten

Op de vervoerder worden de kosten verhaald die de Nederlandse staat maakt voor een grensgeweigerde vreemdeling.

Koninklijke Marechaussee medewerker achter balie
Beeld: ©DT&V

Tarieven

De in de wet vastgelegde tarieven staan in een tarievenlijst. De tarieven zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten van de diverse betrokken instanties.

Op de volgende pagina’s worden de verschillende soorten kosten beschreven en wordt uitgelegd hoe de berekening tot stand komt, inclusief enkele voorbeelden.